ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε:
1) Βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας.
2) Πως θα προλαμβάνετε και ελέγχετε εγκληματικές δραστηριότητες, με κύριο γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
3)Πως θα επιτηρείτε, περιπολείτεκαι εξακριβώνετε περιστατικά.
4)Πως θα επεμβαίνετε σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Σε ποιους απευθύνεται:
Ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν τα ουσιαστικά εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχή εξέταση στο ΚΕΜΕΑ.

Ενότητες Σεμιναρίου:
• Εισαγωγή στην ασφάλεια
• Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, ελληνική πραγματικότητα
• Ποινικός κώδικας και Ποινική δικονομία
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι
• Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
• Ανταπόκριση σε περιστατικά
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι αυτοπροστασίας.
• Προστασία πρόσωπων
• Πυρασφάλεια